VLN Kempen 24.2.2016

"Klöne und Kaffeedrenke" mit Rundwanderung um Klixdorf. 4 Km 33 TN

IMG_5590
IMG_5590
IMG_5591
IMG_5591
IMG_5592
IMG_5592
IMG_5593
IMG_5593
IMG_5595
IMG_5595
IMG_5594
IMG_5594
IMG_5597
IMG_5597
IMG_5599
IMG_5599
IMG_5598
IMG_5598
IMG_5596
IMG_5596
IMG_5601
IMG_5601
IMG_5600
IMG_5600
IMG_5602
IMG_5602